Privātuma politika

Konfidencialitātes politika

Mūsu datu aizsardzības politika īsumā

  • Jūsu personas dati nekad un nekādā veidā netiks izmantoti ļaunprātīgi;
  • Jums netiks sūtītas tādas e-pasta vēstules, kuras Jūs nebūsiet pieprasījis (izņemot svarīgas darījumu e-pasta vēstules, kas izriet no līgumattiecībām);
  • Jums vienmēr ir iespēja vienkārši un ātri atteikties no e-pasta vēstuļu saņemšanas;
  • Shop.compact.lv darbinieki apņemas cienīt Jūsu datu konfidencialitāti un pakļauties konfidencialitates neizpaušanas līgumam (KNL).

Personīgo datu savākšana un apstrāde

Personīgie dati ir informācija, kas Jūs identificē, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, telefona numurs, adrese, e-pasta vai pasta adrese. Shop.compact.lv neievāc Jūsu personīgos datus, izņemot gadījumus, kad Jūs to pats atļaujat, t.i., veicot pasūtījumu un piesakoties saņemt jaunumus.

Personīgo datu izmantošana un izpaušana

Shop.compact.lv izmantos Jūsu personīgos datus tikai portāla rediģēšanas tehniskajiem nolūkiem, lai sniegtu Jums pieeju īpašajai informācijai, vai arī, lai uzturētu ar Jums sakarus. 

Ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai compact.lv var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības - kā, piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izstādīšanu u.tml. Ja, izpildot šos uzdevumus, Shop.compact.lv sadarbības partneri apstrādā Shop.compact.lv rīcībā esošos klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par compact.lv datu apstrādātājiem, un compact.lv ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai nepieciešamos klienta personas datus tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams šo darbību veikšanai.

Shop.compact.lv sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Shop.compact.lv prasībām un normatīvajiem aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Shop.compact.lv uzdevumā.

Personas datu pārvaldība un dzēšana

Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi visiem saviem personas datiem, kā arī tiesības pieprasīt labot visus Shop.compact.lv rīcībā esošos personas datus par sevi, izmaiņas piesakot ar ziņojuma sūtīšanu uz e-pastu: info@compact.lv. Tāpat klientam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”). Datu dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežojumu klients var pieteikt, rakstot uz e-pastu: info@compact.lv.

Izvēles brīvība

Jūs kontrolējat visu informāciju par sevi, ko nosūtāt Shop.compact.lv. Bet, ja Jūs nolemjat neizpaust savus personas datus Shop.compact.lv, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt kādai no vietnes funkcionalitātei. Lietotāji, kuri atsakās saņemt ziņas, var atteikties no šāda veida saziņas, rakstot mums uz info@compact.lv Ja Jūsu personiskā informācija ir mainījusies (piemēram, pasta indekss, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs utt.), lūdzu, atjauniniet savus personas datus savā profilā.

Automātiski nodotā informācija (nav personīga)

Atverot Shop.compact.lv mājaslapu, automātiski tiek nodota informācija, kas nav personīga (lietotā Interneta pārlūkošanas programma, apmeklējumu skaits, vidējais mājas lapā pavadītais laiks, apskatītās lapas; un tā nav reģistrācijas daļa). Šo informāciju izmanto, lai izvērtētu mūsu mājas lapas efektivitāti, kā arī uzlabotu tās saturu un funkcionalitāti. Šie dati netiek izmantoti citos nolūkos vai izpausti trešajām pusēm.

Kas ir sīkdatnes (cookies), un kā Mebeles1.lv var tās apstrādāt

Sīkdatnes (cookies) ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot compact.lv Interneta vietnes. Sīkdatnes fiksē lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Shop.compact.lv mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs varat to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta.

Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumos – dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Shop.compact.lv izmanto obligātās, funkcionālās,  analītiskas un reklāmas sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par precēm un/vai pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Reklāmas sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai mūsu sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Reklāmas sīkdatnes lietotāja iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

Galvenie sīkdatņu veidi mūsu mājaslapā:

Sīkdatnes nosaukums

Darbības laiks

Sīkdatni izmanto

sid_customer

2 nedēļas

Sīkdatne ir nepieciešama mājaslapas darbībai. Tā tiek lietota laikā, kad pircējs pievieno produktu pirkumu grozam. Šī sīkdatne atļauj pievienot pasūtījumu mebeles1.lv mājaslapai.

PHPSESSID

Kamēr darbojas pārlūkprogramma

Sīkdatne ir nepieciešama mājaslapas pilnvērtīgai darbībai.

_utma

2 gadi

Saglabā informāciju, cik reizes klients ir viesojies mājaslapā, no pirmās reizes līdz pēdejai vizītei.

_utmb

30 minūtes

Fiksē laiku, kad klients ir iegājis mājaslapā.

_utmc

Kamēr darbojas pārlūkprogramma

Fiksē laiku, kad klients izgājis no mājaslapas. Ja pēc 30 minūtēm klients joprojām atrodas mājaslapā, sīkdatne automātiski beidz darbību.

_utmz

6 mēneši

Saglabā informāciju, no kura resursa klients ir ticis pārvirzīts uz mājaslapu, kura meklētājprogramma un saite ir tikusi izmantota, kādi atslēgas vārdi tikuši ievadīti, un no kuras lokācijas vietas klients ir sasniedzis mājaslapu.

Saglabāto sīkdatu dzēšana:

Drošība

Shop.compact.lv rūpējas, lai nodrošinātu Jūsu personīgo datu aizsardzību. Jūsu dati tiek rūpīgi aizsargāti, lai tie netiktu pazaudēti, iznīcināti, izkropļoti/falsificēti, kā arī, lai aizsargātu tos pret manipulācijām un nesankcionētas pieejas vai izpaušanas.

compact.lv nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, compact.lv pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

compact.lv rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kuri Shop.compact.lv vārdā un uzdevumā apstrādā klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Shop.compact.lv deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt klienta personas datus saviem nolūkiem.

compact.lv neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no shop.compact.lv, piemēram, klienta vainas un/vai neuzmanības un/vai nolaidības dēļ.

Klienta datu apdraudēšanas gadījumā Shop.compact.lv par to paziņos klientam.

Nepilngadīgie

Shop.compact.lv iesaka visiem vecākiem un aizbildņiem paskaidrot saviem bērniem, ka Internetā savi personīgie dati ir jāizvieto droši un ar atbildību. Nepilngadīgajiem nevajadzētu compact.lv Interneta mājas lapā izvietot jebkādus personīgos datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas un līdzdalības. Shop.compact.lv nekad apzināti neievāks datus no nepilngadīgajiem, un neizmantos tos, kā arī neatklās tos trešajām pusēm bez atļaujas.

Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir European Developers SIA, sabiedrība ar ierobežotu atbildību; reģ. Nr. 40003917492, juridiskā adrese Paipalu iela 21, Rīga, LV-1084, Latvija, mājaslapa https://shop.compact.lv/.

Personas datu apstrādātājs

European Developers SIA, sabiedrība ar ierobežotu atbildību; reģ. Nr. 40003917492, juridiskā adrese Paipalu iela 21, Rīga, LV-1084, Latvija, mājaslapa compact.lv, izmantojot tehniskus un oraganizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas normatīvie akti un Eiropas Savienības tiesību akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi European Developers SIA, sabiedrība ar ierobežotu atbildību; reģ. Nr. 40003917492, juridiskā adrese Paipalu iela 21, Rīga, LV-1084, Latvija, mājaslapa compact.lv, mājaslapa https://shop.compact.lv/ datu apstrādātāji.

Saites uz citiem portāliem

Shop.compact.lv mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu Interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko compact.lv nenes atbildību.

Komerciālie paziņojumi un biļeteni

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par compact.lv precēm un pakalpojumiem un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) compact.lv veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Shop.compact.lv un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Shop.compact.lv un citās Interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc preču un/vai pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas,  nosūtot e-pastu uz adresi info@compact.lv vai izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Klients var pieteikties jaunumu (biļetenu) saņemšanai, un Shop.compact.lv pievieno klienta e-pasta adresi attiecīgajam adresātu sarakstam. Kamēr klienta e-pasta adrese ir šajā sarakstā, compact.lv var sūtīt klientam biļetenus ar jaunumiem un dažāda satura informāciju. Klienta dotā piekrišana biļetenu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas biļetenu saņemšanas, izmantojot automatizēto iespēju atteikties ar saites “Atrakstīties” starpniecību vai nosūtot attiecīgo e-pastu uz adresi info@compact.lv.

Lai izsūtītu biļetenus, Shop.compact.lv var izmantot trešās puses e-pastu sūtījumu pakalpojumus.

compact.lv pārtrauc komerciālo paziņojumu un biļetenu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka komerciālu paziņojumu un biļetenu adresātu saraksti ir neatkarīgi viens no otra un nav saistīti. Ja jūs izlemjat atteikties no mūsu jaunumiem, Jūs joprojām saņemsiet ar kontu saistītus e-pasta ziņojumus (piemēram, pasūtījuma statusa paziņojumus, e-pastus par paroles atiestatīšanu utt.).

Piemērojamie tiesību akti

  • Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016.gada 27.aprīlis) (General Data Protection Regulation) (GDPR);
  • Fizisko personu datu apstrādes likums.

Citi noteikumi

Shop.compact.lv ir tiesības veikt papildinājumus privātuma vai konfidencialitātes politikā, padarot klientam pieejamu tā aktuālo versiju un ievietojot to Shop.compact.lv mājaslapā.